Đăng ký

Câu 1 trang 12 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Các đặc điểm chung nào của động vật?

Hướng dẫn giải

Đa số động vật có khả năng di chuyển , có lối sống dị dưỡng , có hệ thần kinh và các giác quan.