Câu 1 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 11

Đề bài

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Hướng dẫn giải

Vì 90% - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

Tags quang hợp và năng suất cây trồng

Có thể bạn quan tâm