Câu 1 trang 174 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển , 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển.

Hướng dẫn giải

- Những đại diện có 3 hình thức di chuyển : gà lôi (đi , chạy , bay), cò  (đi, chạy , bay), vịt trời (đi , chạy , bơi , bay).

- Những đại diện có 2 hình thức di chuyển : ếch (bơi, nhảy) , chim cánh cụt (đi , bơi).

- Những đại diện có 1 hình thức di chuyển : cá chép (bơi), thằn lằn bóng (bò) , giun đất (bò).

Có thể bạn quan tâm