Đăng ký

Câu 1 trang 164 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ?

Hướng dẫn giải

Vi khuẩn phân hủy các hợp chất hữu cơ thành chất vô cơ để cây sử dụng.

Do đó đảm bảo được nguồn vật chất trong tự nhiên.

Tags