Đăng ký

Câu 1 trang 159 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?

Hướng dẫn giải

- Sự gia tăng dân số đã đưa đến :

+ Con người phải phá rừng để làm nhà ở, lấy đất canh tác.

+ Phá rừng để làm đường đi.

+ Phá rừng để xây nhà máy.

+ Khai thác triệt để các cây gỗ quý.