Đăng ký

Câu 1 trang 139 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ?

Hướng dẫn giải

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm là :

+ Số lá mầm của phôi ở trong hạt.

+ Ngoài ra có thể dựa vào rễ, gân lá , ...

1 lá mầm 2 lá mầm

- Đa số có dạng thân cỏ

- Đa số có rễ chùm

- Đa số có gân lá song song hay hình cung

- Có thân lá đa dạng (thân gỗ, thân cỏ, thân leo)

- Có rễ mọc , rễ chùm

- Đa số gân lá hình mạng.