Đăng ký

Bài 4 trang 96 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong chuẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát:

A. Tính chất của nước ối.

B. Tế bào tử cung của người mẹ.

C. Tế bào thai bong ra trong nước ối.

D. Cả A và B đều đúng.

Hướng dẫn giải

Chọc dò dịch ối nhằm khảo sát tế bào thai nhi để phát hiện các bệnh tật di truyền

Chọn C