Đăng ký

Bài 4 trang 165 - Sách giáo khoa Hóa 9

a. Công thức chung : \((-CH_2-CHCl-)_n\)một mắt xích : \(-CH_2-CHCl-\)

b. PVC có cấu tạo mạch như sau :

c. Phân biệt được da giả làm bằng PVC và da thật : Đốt một mẩu nhỏ PVC và da thật , nếu có mùi khét như tóc cháy thì đó là da thật. Chất còn lại là PVC.

Tags
shoppe