Đăng ký

Bài 2 trang 64 SGK Địa lí 6

Đề bài

 Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí.

- Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều.

- Tuy vậy sức chứa chỉ có hạn. Khi không khí đã chứa được lượng hơi nước tối đa thì không khí đã bão hoà hơi nước.