Đăng ký

Bài 2 trang 143 SGK Sinh 12

Đề bài

Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

Hướng dẫn giải

Dựa vào các biến đổi địa chất, sinh vật mà người ta chia ra các niên đại.

shoppe