Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học sư phạm Hà Nội năm 2019

1. Đối tượng tuyển sinhHọc sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các học kỳ ở bậc THPT đều đạt loại khá trở lên.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):

Có 4 phương thức tuyển sinh:

3.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển cho tất cả các ngành của trường Đại học Sư phạm Hà Nội trừ các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuậtvà Giáo dục thể chất, Trường tổ chức thi tuyển sinh cho ba ngành này theo phương thức 3.

 (Tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển xem cụ thể ở bảng tại mục 2.6).

- Thời gian đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức đăng ký xét tuyển:  Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển thẳng

Có 3 đối tượng xét tuyển thẳng như sau:

 • Thí sinh thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định tại khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gọi tắt là XTT1. (Thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có thời gian học tập cả 3 năm tại các trường THPT chuyên của cả nước và các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh, đạt học lực giỏi tất cả các năm học THPT, đồng thời đạt xếp loại hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ (ngành SP Tiếng Pháp xét tuyển thêm các học sinh học tại các lớp hệ song ngữ tiếng Pháp của các trường THPT), gọi tắt là XTT2. (Thông tin chi tiết xem ở mục 2.7.2.a).
 • Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 tại các trường THPT của cả nước, gọi tắt là XTT3. (thông tin chi tiết xem ở mục 2.7.2.b).

3.3. Phương thức 3: Tổ chức thi tuyển sinh đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật và Giáo dục thể chất.

Đối tượng dự thi: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có hạnh kiểm các học kỳ ở bậc THPT đều đạt loại khá trở lên và có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 môn Ngữ văn hoặc Toán đạt từ 6.5 điểm trở lên. (Thông tin cụ thể xem ở mục 2.7.3).

3.4. Phương thức 4: Kết hợp sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và kết quả thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh. (Thông tin cụ thể xem ở mục 2.7.3).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Chỉ tiêu theo Ngành (xem cụ thể trong bảng ở mục 2.6). Tổng chỉ tiêu: 2.770

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

  + Đối với các ngành thuộc nhóm ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên): Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  + Đối với các ngành thuộc nhóm ngành IV,V,VII (Ngoài sư phạm): Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đạt từ 15.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và điểm  ưu tiên khu vực, nếu có)

Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: ĐIỂM CHUẨN  Đại học Sư phạm Hà Nội 2016 - 2018

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

-  Trường xét tuyển theo từng ngành.

Danh sách các ngành, chỉ tiêu và tổ hợp các môn xét tuyển qui định trong bảng như sau:

STT

Tên trường/Nhóm ngành

Ngành học/ Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

2770

 

Nhóm ngành I

 

1550

1

-    SP Toán học

7140209

120

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140209A

120

2

- SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

7140209

25

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140209B

10

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

7140209C

9

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

7140209D

6

3

- SP Tin học

7140210

35

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140210A

25

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

7140210B

5

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

7140210E

5

4

- SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh)

7140210

25

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140210C

15

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

7140210D

5

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

7140210G

5

5

- SP Vật lý

7140211

80

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140211A

55

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

7140211B

15

 

Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)

7140211C

10

6

- SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh)

7140211

25

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140211D

5

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

7140211E

15

 

Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)

7140211G

5

7

- SP Hoá học

7140212

80

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140212A

80

8

- SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh)

7140212

25

 

Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07)

7140212B

25

9

- SP Sinh học

7140213

60

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140213A

10

 

Toán, Hoá học, Sinh học (B00)

7140213B

45

 

Địa lí, Ngữ văn, Sinh học (C13)

7140213C

5

10

- SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh)

7140213

25

 

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh (D13)

7140213D

5

 

Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)

7140213F

15

 

Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07)

7140213E

5

11

- SP Công nghệ

7140246

90

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140246A

30

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

7140246B

30

 

Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)

7140246C

30

12

- SP Ngữ văn

7140217

145

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7140217C

90

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7140217D

55

13

- SP Lịch sử

7140218

70

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7140218C

65

 

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64)

7140218D

5

14

- SP Địa lý

7140219

80

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140219A

15

 

Toán, Ngữ văn, Địa (C04)

7140219B

15

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7140219C

50

15

- Giáo dục công dân

7140204

80

 

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

7140204A

10

 

Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70)

7140204B

60

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7140204D

10

16

- Giáo dục chính trị

7140205

50

 

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

7140205A

10

 

Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70)

7140205B

40

17

- SP Tiếng Anh

7140231

60

 

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01)

7140231

60

18

- SP Tiếng Pháp

7140233

30

 

Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03)

7140233D

25

 

Ngữ văn, NGOẠI NGỮ, Địa lý (D15,D42,D44)

7140233C

5

19

- SP Âm nhạc (Trường tổ chức thi tuyển sinh)

7140221

35

 

Thẩm âm và tiết tấu, HÁT

7140221

35

20

- SP Mĩ thuật (Trường tổ chức thi tuyển sinh)

7140222

35

 

HÌNH HOẠ CHÌ, Trang trí

7140222

35

21

- Giáo dục Thể chất (Trường tổ chức thi tuyển sinh)

7140206

45

 

 BẬT XA, Chạy 100m

7140206

45

22

- Giáo dục Mầm non

7140201

50

 

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)

7140201A

50

23

- Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh

7140201

30

 

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01)

7140201B

15

 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02)

7140201C

15

24

- Giáo dục Tiểu học

7140202

50

 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7140202A

50

25

- Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh

7140202

50

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

7140202D

50

26

- Giáo dục Đặc biệt

7140203

35

 

Ngữ văn, Toán, Sinh học (B03)

7140203B

10

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7140203C

15

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

7140203D

10

27

- Quản lí giáo dục

7140114

35

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140114A

8

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7140114C

20

 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7140114D

7

28

- Giáo dục Quốc phòng và An ninh

(Thông tin xét tuyển ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh là dự kiến, Nhà trường đang chờ quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

7140208

80

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7140208A

30

 

Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)

7140208B

20

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7140208C

30

 

Nhóm ngành IV:

 

200

29

- Hóa học

7440112

100

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7440112A

50

 

Toán, Hoá học, Sinh học (B00)

7440112B

50

30

- Sinh học

7420101

100

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7420101A

15

 

Toán, Hoá học, Sinh học (B00)

7420101B

70

 

Sinh học, Ngữ văn, Địa (C13)

7420101C

15

 

Nhóm ngành V:

 

250

31

- Toán học

7460101

100

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7460101B

60

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

7460101C

20

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

7460101D

20

32

- Công nghệ thông tin

7480201

150

 

Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

7480201A

120

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

7480201B

20

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

7480201D

10

 

Nhóm ngành VII:

 

770

33

- Việt Nam học

7310630

150

 

Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ (C04)

7310630B

30

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7310630C

60

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7310630D

60

34

- Văn học

7229030

100

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7229030C

60

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7229030D

40

35

- Ngôn ngữ Anh

7220201

60

 

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01)

7220201

60

36

- Triết học (Triết học Mác Lê-nin)

7229001

100

 

Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)

7229001B

40

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7229001C

40

 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7229001D

20

37

- Chính trị học

7310201

110

 

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  (C14)

7310201A

40

 

Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70)

7310201B

70

38

- Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

7310401

80

 

Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)

7310401A

5

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7310401C

50

 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7310401D

25

39

- Tâm lý học giáo dục

7310403

50

 

Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)

7310403A

5

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7310403C

25

 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7310403D

20

40

- Công tác xã hội

7760101

120

 

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64)

7760101B

20

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

7760101C

30

 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

7760101D

70

 

Chú ý:

- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Thể chất phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: đối với nam cao 1,60m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh phải có sức khỏe tốt, thí sinh mắc tật khúc xạ cận hoặc viễn thị không quá 3dp; không có dị tật bẩm sinh, hình xăm phản cảm. Nam cao từ 1,60m trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên.

- Khi đăng ký xét tuyển thí sinh cần ghi rõ trong hồ sơ Tên ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và mã ngành tương ứng với tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ:  Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh), tổ hợp Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

     Cần ghi rõ: Tên ngành: SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) ; Mã ngành: 7140209B

                         Tổ hợp xét tuyển:       Toán, Vật lí, Hóa học ;  Mã tổ hợp: A00

Chương trình Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh: đào tạo giáo viên dạy Mầm non và Tiếng Anh ở trường Mầm non.

Chương trình Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh: đào tạo giáo viên dạy Tiểu học và Tiếng Anh ở trường Tiểu học.

Ngành Sư phạm Công nghệ: Đào tạo giáo viên công nghệ - giáo dục STEM cho trường phổ thông; giảng viên công nghệ kĩ thuật điện, điện tử cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngành Sư phạm Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh và ngành Sư phạm Tiếng Pháp: môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Ngành Giáo dục Đặc biệt: đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật và hoà nhập.

- Sinh viên học các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành IV, V, VII và ngành Quản lý giáo dục thuộc nhóm ngành I phải đóng học phí.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

7.1. Đối với phương thức xét tuyển 1:

- Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện xét tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các học kỳ ở bậc THPT đều đạt loại khá trở lên.

- Tổ hợp xét tuyển: Qui định trong bảng ở mục 2.6

7.2. Đối với phương thức xét tuyển 2:

 • Thí sinh thuộc đối tượng XTT1: Nộp hồ sơ tại các Sở Giáo dục và Đào tạo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thí sinh thuộc đối tượng XTT2 và XTT3: Nộp hồ sơ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Quy định về hồ sơ đăng ký xét tuyển: đối với thí sinh thuộc đối tượng XTT2 và XTT3

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định của trường – mẫu số 1 (xét theo ĐXT1) mẫu số 2 (xét theo ĐXT2) hoặc mẫu số 3 (đối tượng XTT3))

+ Bản sao công chứng học bạ THPT

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố (nếu có)

+ Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ: đối với xét tuyển vào ngành SP Hóa học (dạy hóa học bằng Tiếng Anh), SP Tiếng Pháp.

Chú ý: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào duy nhất 1 ngành.

*. Hình thức đăng ký xét tuyển:

Thí sinh có thể chọn một trong hai hình thức sau đây:

-  Nộp tại Trường ĐHSP Hà Nội:

+ Địa chỉ: P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện:

+ Hồ sơ gửi về địa chỉ: P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội

+ Lệ phí: chuyển tiền vào tài khoản của trường với thông tin sau:

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Số tài khoản: 21510000437126 Tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy.

Nội dung nộp tiền: LP_XTT_TS2019 - -

Lưu ý: Sau khi nộp lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền để Nhà trường đối chiếu khi cần thiết.

*. Thời gian nộp hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển thẳng:

+ Nộp hồ sơ từ ngày 03/6/2019 đến hết ngày 26/6/2019 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

+ Công bố kết quả: ngày 04/07/2019. (Công bố trên website hnue.edu.vn)

 • . Nộp các giấy tờ xác nhận thí sinh sẽ học tại trường từ ngày 11/7/2019 đến hết ngày 15/7/2019. Sau thời gian này nếu thí sinh không nộp đủ các giấy tờ theo quy định, Nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng học tại trường và sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

*. Lệ phí xét tuyển thẳng: 30.000đ/01 hồ sơ.

 • Nguyên tắc xét tuyển

a. Đối với đối tượng XTT2:

a.1 Thí sinh trong đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển vào các ngành:

 1. SP Toán học (chỉ tiêu 30)
 2. SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán bằng Tiếng Anh) (chỉ tiêu 10)
 3. Toán học (chỉ tiêu 20)
 4. SP Vật lý (chỉ tiêu 10)
 5. SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng Tiếng Anh) (chỉ tiêu 5),
 6. SP Hóa học (chỉ tiêu 20),
 7. SP Hóa học (đào tạo giáo viên dạy Hóa học bằng Tiếng Anh)( chỉ tiêu 6),
 8. Hóa học (chỉ tiêu 15),
 9. SP Sinh học (chỉ tiêu 5),
 10. SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) (chỉ tiêu 5),
 11. Sinh học (chỉ tiêu 5)
 • Các môn thi học sinh giỏi quốc gia được qui định như sau:

+ Môn Toán xét cho tất cả các ngành từ (1) đến (11)

+ Môn Vật lý xét cho các ngành từ (1) đến (5)

+ Môn Hóa học xét cho các ngành (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11)

+ Môn Sinh học xét cho các ngành (9), (10), (11)

+ Môn Tin học xét cho các ngành (1), (2), (3)

 • Xét tuyển:

Trước hết, xét theo điểm thi học sinh giỏi quốc gia  từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Nếu nhiều hồ sơ có điểm bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, thì xét đến tiêu chí tổng điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có). (viết tắt là ĐƯT).

 • Nếu việc xét ở trên vẫn còn chỉ tiêu, thì tiếp tục xét đối tượng XTT2 theo tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11, 12 của môn Toán đối với các ngành (1), (2), (3); môn Vật lý đối với các ngành (4), (5); môn Hóa học đối với các ngành (6), (7), (8); môn Sinh học đối với các ngành (9), (10), (11) (gọi tắt là ĐXT1). Nếu nhiều hồ sơ có ĐXT1 bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, thì lần lượt xét đến các tiêu chí phụ là đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đối với môn tương ứng của lớp 11 hoặc 12, rồi đến  ĐƯT.
 • . Đối tượng XTT2 được đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành:

(12) (chỉ tiêu 3)

(13) Văn học (chỉ tiêu 10)

(14) chỉ tiêu 20)

(15) Giáo dục Quốc phòng và An ninh (chỉ tiêu 4)

(16) Tâm lý học (Tâm lý học trường học) (chỉ tiêu 5)

(17) Tâm lý học giáo dục (chỉ tiêu 5)

(18) Giáo dục công dân (chỉ tiêu 40)

(19) Giáo dục chính trị (chỉ tiêu 25)

(20) SP Tiếng Anh (chỉ tiêu 20);

(21) Ngôn ngữ Anh (chỉ tiêu 20)

(22) Giáo dục Mầm non (chỉ tiêu 10)

(23) Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh (chỉ tiêu 5)

 1. chỉ tiêu 5)

(25) chỉ tiêu 15)

(26) SP Tiếng Pháp (chỉ tiêu 4)

 1. chỉ tiêu 5)
 2. chỉ tiêu 5)
 • Xét tuyển theo Tổ hợp các môn qui định như sau:

+ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đối với các ngành từ (12) đến (17)

+ Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân đối với các ngành (18),(19)

+ Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đối với các ngành từ (20) đến (25)

+ Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ đối với các ngành (26),(27)

+ Ngữ văn, Toán, Lịch sử đối với ngành (28)

 • Xét tuyển:

+ Xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 của tổ hợp xét tuyển theo qui định ở mục 3.1  và ĐƯT (nếu có) (gọi tắt là ĐXT2). Lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Nếu nhiều hồ sơ có ĐXT2 bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, thì lần lượt xét đến tiêu chí phụ là tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11, 12 của môn thứ nhất rồi đến tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11, 12 của môn thứ hai trong tổ hợp xét tuyển qui định ở trên.

b. Đối với đối tượng XTT3: được xét tuyển vào các ngành sau:

b.1 Ngành SP Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) (chỉ tiêu 6).

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí

+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt học lực giỏi tất cả các năm học THPT, đồng thời được xếp loại hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ.

+ Có điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là ĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 các môn Toán, Hoá học, Tiếng Anh đều đạt từ 8,0 điểm trở lên.

+ Có điểm chứng chỉ Tiếng Anh đạt từ 5.0 điểm trở lên đối với  IELTS (hoặc 61  đối với TOEFL iBT hoặc 600 đối vớiTOEIC) và chứng chỉ được cấp trước ngày 24/6/2019.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tổng ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 môn Toán và môn Hóa học và ĐƯT, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Nếu nhiều hồ sơ có tổng điểm bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu thì xét ưu tiên tổng ĐTBCCN môn Hóa học.

b.2. Ngành Cử nhân Hóa học (chỉ tiêu 35).

 • Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Có học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt cả 3 năm THPT;

+ Có tổng ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của từng môn trong các tổ hợp xét tuyển qui định ở dưới đạt từ 22,5 trở lên; riêng môn Hóa học phải đạt từ 24,0 trở lên.

Tổ hợp các môn xét tuyển: thí sinh chọn một trong hai tổ hợp sau để đăng ký xét tuyển.

+ Toán, Vật lí, Hoá học

+ Toán, Hoá học, Sinh học

 • Nguyên tắc xét tuyển: Lấy từ cao xuống thấp theo tổng ĐTBCCN của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và ĐƯT. Nếu nhiều hồ sơ có tổng điểm bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu, thì lần lượt xét ưu tiên tổng ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Hóa học, rồi đến môn Toán.

b.3. Ngành SP Tiếng Pháp (chỉ tiêu 4):

 • Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí

 + Tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt học lực giỏi tất cả các năm học THPT, đồng thời được xếp loại hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ.

+ Có bằng tiếng Pháp DELF từ B1 trở lên lên do trung tâm CIEP - Pháp cấp và chứng chỉ được cấp trước ngày 24/6/2019.

 • Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo bậc chứng chỉ từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp nhiều hồ sơ cùng bậc chứng chỉ và vượt quá chỉ tiêu, thì xét theo tổng điểm chứng chỉ và ĐƯT từ cao đến thấp.

b.4. Ngành SP Công nghệ (chỉ tiêu 30):

 • Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau

+ Tốt nghiệp THPT năm 2019.

+ Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.

+ Hạnh kiểm tốt tất cả các học kỳ ở bậc THPT

 • Nguyên tắc xét tuyển:

+  Trước hết xét tuyển các thí sinh đạt từ giải Ba trở lên trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THPT cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, lấy từ giải nhất đến giải ba tới khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều hồ sơ cùng giải và vượt quá chỉ tiêu, thì xét đến tiêu chí phụ là tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của các môn Toán, Vật lý và  Hóa học và ĐƯT.

+ Nếu việc xét ở trên vẫn còn chỉ tiêu, thì tiếp tục xét thí sinh thuộc đối tượng XTT3. Lấy từ cao xuống thấp theo tổng ĐTBCCN các môn Toán, Vật lý, Hóa học lớp 12 và ĐƯT (nếu có) cho đến hết chỉ tiêu. Nếu có nhiều hồ sơ cùng tổng điểm và vượt quá chỉ tiêu thì dùng lần lượt các tiêu chí phụ là ĐTBCCN lớp 12 môn Vật Lý rồi đến môn Toán để xét.

b.5. Ngành Chính trị học(chỉ tiêu 55):

 • Điều kiện đăng ký xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên; có ĐTBCCN các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân và ngoại ngữ của 3 năm học THPT đạt từ 6,0 trở lên và có tổng ĐTBCCN lớp 10, 11 và 12 môn Giáo dục công dân đạt từ 21,0 điểm trở lên.
 • Nguyên tắc xét tuyển:

Lấy từ cao xuống thấp theo tổng ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ và ĐƯT (nếu có). Trường hợp có nhiều hồ sơ cùng tổng điểm và vượt quá chỉ tiêu, thì lần lượt xét đến tiêu chí phụ là tổng ĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Giáo dục công dân rồi đến môn Lịch sử.

7.3. Đối với phương thức xét tuyển 3 và 4:

Trường tổ chức thi các môn năng khiếu đối với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh:.

a.  Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- 01 Phiếu đăng ký dự thi (theo MẪU NK1 hoặc MẪU NK2 đính kèm theo).

- 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng ký dự thi sau ảnh).

- 02 Phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận (để gửi giấy xác nhận điểm thi các môn năng khiếu).

b. Lệ phí dự thi: 300.000đ/01 hồ sơ

c. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 22/04/2019 đến hết ngày 24/06/2019

Thí sinh có thể chọn một trong hai hình thức sau đây:

 • Nộp tại Trường ĐHSP Hà Nội: (Nộp trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

+ Địa chỉ: P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

 • Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện:

+ Hồ sơ gửi về địa chỉ: P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội

+ Lệ phí: chuyển tiền vào tài khoản của trường với thông tin sau:

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Số tài khoản: 21510000437126 Tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy.

Nội dung nộp tiền: LP_THI_NK2019 - -

* Lưu ý: Sau khi nộp lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền để Nhà trường đối chiếu khi cần thiết.

d. Thời gian và địa điểm thi:

- 9h00 sáng ngày 01/07/2019: Tập trung thí sinh, phổ biến qui chế thi tại Hội trường 11-10, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội -136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Từ ngày 02/07/2019 đến 04/07/2019: Thi các môn năng khiếu (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên trang thông tin của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại địa chỉ: http://hnue.edu.vn/tuyensinh2019 )

e. Môn thi và hình thức thi:

*. Ngành Sư phạm Âm nhạc (SPAN), mã ngành 7140221

+ Môn thi 1: Năng khiếu nhạc (hệ số 1): Thẩm âm, Tiết tấu

+ Môn thi 2: Hát (hệ số 2): thí sinh hát 2 bài hát một bài dân ca và một ca khúc (ưu tiên cho thí sinh biết sử

Có thể bạn quan tâm