Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Lịch sử lớp 11

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì ?

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 36 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT HẬU QUẢ CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh, gây nên thiệt hại nặng nề về người và của: + Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Chiến p

Hãy phân tích của Chiến tranh thế giới thứ nhất

dựa vào kiến thức cả bài để phân tích, đánh giá.  LỜI GIẢI CHI TIẾT MỤC ĐÍCH THAM CHIẾN CỦA CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC: tranh giành thuộc địa của nhau, khuếch trương thế lực,… nhằm phân chia lại thế giới. Những mục đích trên chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền. HẬU QUẢ: nặng nề trên tất cả c

Lập niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất

dựa vào kiến thức cả bài để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT BẢNG NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT THỜI GIAN CHIẾN SỰ Năm 1914 Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pari bị uy hiếp. Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở

Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh là gì? Vì sao Mĩ tham gia chiến tranh muộn?

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 34, 35 để suy luận, lí giải. LỜI GIẢI CHI TIẾT NÉT NỔI BẬT TRONG GIAI ĐOẠN THỨ HAI CỦA CUỘC CHIẾN TRANH: Tháng 4 1917, Mĩ tham gia chiến tranh. Sự tham chiến của Mĩ có lợi cho phe Hiệp ước. Tháng 11 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công, ảnh hưởng rất lớn đến ph

Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

dựa vào sgk Lịch sử trang 30 để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NGUYÊN NHÂN SÂU XA: Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Những mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn

Trình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

dựa vào sgk trang 33, 34 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT CHIẾN SỰ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT CHIA LÀM 2 GIAI ĐOẠN: GIAI ĐOẠN 1 19141916 VÀ GIAI ĐOẠN 2 19171918. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT: 1914 1916 Ban đầu, Đức tập trung phần lớn lực lượng ở Mặt trận phía Tây, nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoá

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Lịch sử lớp 11 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan