Bài 2. Ấn Độ - Lịch sử lớp 11

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Ấn Độ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ ?

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 10, 11 để nhận xét, đánh giá.  LỜI GIẢI CHI TIẾT VAI TRÒ CỦA ĐẢNG QUỐC ĐẠI TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ: Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ. Thống nhất tinh thần dân tộc, cổ vũ truyền thống yêu nước và đề xướng các cải

Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Xipay.

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 9, 10 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NGUYÊN NHÂN: Nguyên nhân sâu xa: do chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh, nhất là chính sách chia để trị, tìm cách khơi sâu sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội, dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dâ

Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 8, 9 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH ĐƯỢC BIỂU HIỆN TRÊN CÁC MẶT KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI: VỀ KINH TẾ: Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, ra sức vơ vét tài sản của nhân dân. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh

Hãy trình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại.

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 10 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG QUỐC ĐẠI: Từ giữa thế kỉ XIX, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ vươn lên, dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Giai cấp tư sản Ấn Độ muốn được tự do phát triển và tham gia chính quyền nhưng lại

Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 11, 12 để nhận xét, đánh giá.  LỜI GIẢI CHI TIẾT TÍNH CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA CAO TRÀO ĐẤU TRANH 1905 1908 CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ: TÍNH CHẤT: Phạm vi, quy mô của phong trào: diễn ra trên địa bàn rộng lớn, đặc biệt là ở Bombay và Cancútta. Mục tiêu đấu tranh: vì một nước Ấn Đ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Ấn Độ - Lịch sử lớp 11 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!