Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) - Lịch sử lớp 11

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào ?

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 21 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT ÂM MƯU: Mở rộng xâm lược, bành trướng sang bờ Tây Thái Bình Dương, giành quyền đô hộ Philippin từ tay Tây Ban Nha. THỦ ĐOẠN: Tháng 41898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha dưới danh nghĩa ủng hộ cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân P

Cách mạng năm 1896 ở Phi-líp-pin diễn ra như thế nào ?

dựa vào sgk LỊch sử 11 trang 21 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT DIỄN BIẾN CÁCH MẠNG NĂM 1896 Ở PHILIPPIN: Không tán thành đường lối cải cách ôn hòa, tháng 71896, Bôniphaxiô đã tách khỏi Liên minh Philippin, thành lập “Liên hiệp những người con yêu quá của nhân dân”. Ngày 2881896, Bôniphaxiô phát lệ

Dựa vào lược đồ (Hình 9), trình bày những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 18, 19 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Từ giữa thế kỉ XIX, các nước thực dân phương Tây từng bước hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm. Quá trình xâm lược ấy diễn ra: Ở Inđônêxia, Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập nền thống trị vào giữa thế k

Em có nhận xét gì- về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

dựa vào kiến thức cả bài để đưa ra nhận xét, đánh giá.  LỜI GIẢI CHI TIẾT NHẬN XÉT VỀ HÌNH THỨC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX: Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra liên tục, sôi nổi với nhiều hình

Hãy nêu những nét lớn trong phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX.

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 19, 20 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NHỮNG NÉT LỚN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN HÀ LAN CỦA NHÂN DÂN INĐÔNÊXIA CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX: Tháng 101873, nhân dân Achê đã anh dũng chiến đấu chống lại 3 000 quân Hà Lan đổ bộ lên vùng này. Quân Hà Lan tuy c

Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX.

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 23, 24 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN LÀO ĐẦU THẾ KỈ XX: Mở đầu là cuộc khởi nghĩa của Phacađuốc 19011903. Phong trào phát triển nhanh chóng, giải phóng Xavannakhét, mở rộng hoạt động sang cả vùng b

Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX .

dựa vào kiến thức cả bài để suy luận trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀO CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX: Từ cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều t

Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô ?

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 22, 23 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT TRONG CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA ACHAXOA 18631866: Khi phong trào Sivôtha bị đàn áp, Acha Xoa và nghĩa quân đã nhiều lần lánh sáng Việt Nam. Nhân dân Việt Nam ở vùng Châu Đốc, Tịnh Biên đã sẵn sàng giúp đỡ. Từ vùng núi Thất Sơn, Acha Xoa

Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm ?

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 25, suy luận để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT NHỮNG CẢI CÁCH CỦA RAMA V CÓ Ý NGHĨA: Đưa nền kinh tế của Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, ổn định tình hình chính trị xã hội, xây dựng được quân đội vững mạnh. Giúp Xiêm giữ vững chủ quyền đất nước, thoát khỏ

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa 2 xu hướng đấu tranh ở Phi-líp-pin.

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 20, 21 để so sánh. LỜI GIẢI CHI TIẾT GIỐNG NHAU: Đều là những phong trào yêu nước, chống thực dân Tây Ban Nha. Đều thể hiện tinh thần dân tộc, cổ vũ nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh, giành độc lập dân tộc. KHÁC NHAU: NỘI DUNG XU HƯỚNG CẢI CÁCH XU HƯỚNG BẠO ĐỘNG L

Trình bày các biện pháp cải tạo của Ra-ma V.

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 24, 25 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BIỆN PHÁP CẢI CÁCH CỦA RAMA V: VỀ KINH TẾ: Nông nghiệp: giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch. Công thương nghiệp: + Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà máy cưa, mở hiệu buôn và n

Trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia.

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 22, 23 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT DƯỚI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP, NHIỀU CUỘC KHỞI NGHĨA DIỄN RA SÔI NỔI TRONG CẢ NƯỚC: CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HOÀNG THÂN SIVÔTHA 18611892: + Bất bình về thái độ nhu nhược của triều đình, Sivôtha đã tập hợp đông đảo quần chúng nhân d

Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ?

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 24, 25 để lí giải.  LỜI GIẢI CHI TIẾT XIÊM LÀ NƯỚC DUY NHẤT TRONG KHU VỰC ĐÔNG NAM Á KHÔNG TRỞ THÀNH THUỘC ĐỊA CỦA CÁC NƯỚC TƯ BẢN PHƯƠNG TÂY, VÌ: NHỜ NHỮNG CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA RAMA V. + Những chính sách cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh t

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) - Lịch sử lớp 11 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!