Bài 20. Ôn tập - Lịch sử lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 20. Ôn tập được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 53 SGK Lịch sử 4

a. Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở Hoa Lư, sau đó chuyển ra Thăng long. b. Tên gọi nước ta ở thời kì đó là Đại Việt

Bài 2 trang 53 SGK Lịch sử 4

Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê thế kỉ XV, trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử tiêu biểu: Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước Năm 979, Đinh Bộ Lĩnh và con trưởng Đinh Liễn bị ám hại. Đinh Toàn con

Bài 3 trang 53 SGK Lịch sử 4

Sự kiện Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh xâm lược Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân đánh vào Lạng Sơn. Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi Lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Kị binh của Liễu Thăng ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 20. Ôn tập - Lịch sử lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!