Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê - Lịch sử lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 4

Lê Thánh Tông Nguyễn Trãi Ngô Sĩ Liên Nguyễn Mông Tuân Lý Tử Tấn Nguyễn Húc

Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 4

Nguyễn Trãi có: Quốc âm thi tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Lam Sơn thực lục, Dư địa chí ,...  Lê Thánh Tông có: Hồng Đức quốc âm thi tập... Ngô Sĩ Liên có: Đại Việt sử kí toàn thư.

Bài 3 trang 52 SGK Lịch sử 4

Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm. Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông là hai trong những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền đến ngày nay. Vua Lê Thánh Tông sáng lập ra hội Tao Đàn tác phẩm Dư đị

Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê.

Nguyễn Trãi có nhiều tác phẩm: Văn học: Quốc âm thi tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập,... Sử học: Lam Sơn thực lục: đã ghi lại một cách rõ ràng, đầy đủ toàn bộ diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn. Về địa lí, tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài

Trong giai đoạn này có những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu nào ?

Lê Thánh Tông Nguyễn Trãi Ngô Sĩ Liên Nguyễn Mông Tuân Lý Tử Tấn Nguyễn Húc

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê - Lịch sử lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!