Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ - Địa lí lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 123 SGK Địa lí 4

1. Vùng sản xuất lúa gạo, trái cây lớn vì : Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động nên đồng bằng Nam Bộ đã trờ thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước.  2.  Vùng sản xuất thủy sản vì: Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện

Bài 2 trang 123 SGK Địa lí 4

1. Nơi sản xuất lúa gạo, trái cây lớn nhất nước ta vì: Lúa gạo, trái cây của đồng bằng đã cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Phần lớn gạo xuất khẩu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ cung cấp. 2.  Nơi sản xuất thủy sản lớn nhất nước ta vì: Đây là vùng có sản lượng thuỷ sản lớn nhất cả n

Quan sát các hình dưới đây, kể tên theo thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ.

Thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ là: 1. Gặt lúa 2. Tuốt lúa 3. Phơi thóc 4. Xay xát gọa và đóng bao 5. Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu

Quan sát hình dưới đây, kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy kể tên các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ.

Các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ là: Sầu riêng Xoài Thanh long Chôm chôm Măng cụt ...

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ - Địa lí lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!