Đăng ký

Vận tốc của con lắc lò xo

Công thức tính vận tốc của con lắc đơn được tính như sau:

                \(v=\sqrt{2gl(\cos \alpha - \cos \alpha_0)}\)

Công thức tính vận tốc lớn nhất của con lắc đơn được tính như sau:

                \(v_{max}=\sqrt{2gl(1- \cos \alpha_0)}\) 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe