Đăng ký

Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

Đề bài

Từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

Hướng dẫn giải

dựa vào kiến thức cả bài để liên hệ. 

Lời giải chi tiết

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề đối với nhân loại. Từ đó, nhân loại cần tránh để những cuộc xung đột quân sự xảy ra, đấu tranh để bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

- Xu hướng giải quyết mọi xung đột ngày nay là đàm phán để kết thúc chiến tranh bằng giải pháp hoà bình.

- Các nước trên thế giới cần hợp tác với nhau chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.