Đăng ký

Tổng hợp đầy đủ lý thuyết cần nhớ về công suất - Không nên bỏ qua

CÔNG SUẤT 

Trong bộ môn Vật lý, chủ đề Công suất rất quan trọng. Sau đây, cunghocvui.com sẽ cùng tổng hợp lý thuyết chính về chủ đề này. 

1. Công suất là gì?

Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của người hoặc máy. 

2. Công thức tính công suất 

- Công thức: P = \(\frac{A}{t}\)

Trong đó: 

+ P: Công suất 

Đơn vị: Jun/giây (J/s) hoặc oát (W). 

+ A: Công thực hiện (N.m hoặc J). 

+ t: Thời gian thực hiện công (s).

- Cách quy đổi sang W: 

1 kW = 1000W. 

1 mW = 1000000W. 

- Trong trường hợp lực \(\vec{F}\) không đổi, vật chuyển động theo phương của lực tác dụng ta có: 

\(P = \frac{A}{t} = F\frac{S}{t} = Fv\)

+ Nếu v là vận tốc trung bình thì P là công suất trung bình. 

+ Nếu v là vận tốc tức thời thì P là công suất tức thời. 

Tổng hợp các công thức liên quan tại đây

3. Công suất tiêu thụ 

Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian. 

Sau khi học xong lý thuyết, các em có thể tham khảo cách giải bài tập công suất tại đây.

shoppe