Đăng ký

Tiên đề của 2 BO

Công thức tiên đề của 2 BO:

\(hf=E_m-E_n \Leftrightarrow \dfrac{hc}{\lambda}=E_m-E_n\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào