Đăng ký

Thuyết minh về một phương pháp( cách làm)- soạn văn 8

1,283 từ Văn mẫu

Câu 1. Hãy tự chọn một đồ chơi, trò chơi quen thuộc và lập dàn bài thuyết minh cách làm, cách chơi trò chơi đó. Yêu cầu trình bày rõ ràng, mạch lạc.

                                                           LÀM ĐÈN ÔNG SAO

 

Nguyên vật liệu cẩn có:

   1.0 thanh tre bàng nhau có chiều dài mỗi thanh 40cm, dày 1 cm được vót nhẵn.

   5 que tre dài bằng nhau, mỗi que dài 10cm, dày 1 cm.

   Giấy bóng màu.

   Hồ dán.

   Dây để buộc.

b) Cách làm:

  - Làm khung: Lầy 5 thanh,tre dài buộc lồng vào nhau thành hình ngôi sao 5 cánh. Như vậy sẽ có hai hình sao năm cánh. Ráp hai hình sao trên lại vđi nhau và buộc chặt ở năm đầu cánh. Lấy 5 thanh tre ngắn chống ở năm góc của cánh sao. Như vậy ta đã có một khung đèn hoàn chỉnh.

  - Dán giấy vào khung: cắt giấy bóng theo đúng hình tam giác ồ các cánh sao và hình ngũ giác giữa ngôi sao. Dán giấy lên đèn, nhổ chừa khoảng phía đưới để đặt cây cài nến và phía trên dể làm chỗ thông hơi khi thắp nên.

   - Cắt tua trang trí dán vào các đầu cánh sao cho đẹp. Cô thể vẽ thêm hình hoa iá lên phần giữa của ngôi sao.

c) Làm cây cài nến:

  Lấy dây kẽm nhỏ quấn thành hình lò xo vào thanh tre chông ngang ỏ phía dưới.   

  Đèn làm xong có thể thắp nến cắm vào lò xo và buộc đèn vào một thanh tre để xách đi chơi.

Câu 2. Đọc bài giới thiệu “Phương pháp học nhanh” (trang 26 SGK Ngữ văn 8 tập 2). Hãy chỉ ra cách đặt vấn đề, cách đọc và đặc biệt là nội dung và hiệu quả của phương pháp đọc nhanh được nêu trong bài. Các số liệu trong bài có ý nghĩa gì đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh?

- Cách đặt vấn đề:

   Dù đã cố máy tính điện tử và người máy, con người vẩn phải tự đọc nhiều tài liệu, nhiều tắc phẩm để nâng cao kiến thức. Vậy phải thế nào trước hàng núi sách? Để giải quyết vấn đề này, cần nghin cứu các cách đọc.

   - Các cách đọc

   Cách đọc truyền thống là từ các chữ đọc thành vần, nhiều vần thành từ, nhiều từ thành câu và khỉ dọc lại phải phát âm. Đây ỉà cách đọc rất chậm.

   Cách đọc từ: nhiều người khi đọc, đã tiếp nhận các từ như một tổng thể (không phải đánh vần từng từ). Cách đọc này nhanh hơn và rất phổ biến, có thể đạt tốc độ từ 150 - 200 từ một phút.

   Cách đọc ý: người đọc không đọc từng từ mà thu nhận ý. Họ đọc ý chung'chứa trong bài viết qua các từ chủ yếu. Cách đọc này tiên tiến nhất vì nổ giúp người đọc thu nhận những thông tin cốt yếu nhất trong bài viết mà lược bỏ các thông tin không cần thiết. Đây là cách đọc toàn bộ khôi từ, một cái nhìn có thể bao quát cả 5 - 7 dòng hoặc cả trang và như thế thu nhận thông tin cực nhanh. Có người đọc nhanh theo cách đọc mắt theo đườhg dọc từ trên xuôhg dưới.

   Một vài số liệu về. cách đọc nhanh:

       Na-pô-lê-ông đọc với tôc độ 2.000 từ một phút.

       Ban-dắc đọc với tốc độ 4.000 từ một phụt.

       Mắc-xim Go-rơ-ki dọc mỗi trang sách mất vài giây.

       Lê-nin đọc lướt qua trang sách mà vẫn nắm chắc nội dung.

       Người ta còn có thể học để đọc được 12.000 từ trong một phút.

Các số liệu này có ý tốc độ đọc nhanh vượt bực. Các số liệu này làm bài viết nâng cao thêm tính thuyết phục.