Đăng ký

Thang sóng điện từ

Thang sóng điện từ:  

\(\lambda_{vô.tuyến} > \lambda_{hồng.ngoại} > \lambda_{as.nhìn thấy} > \lambda_{từ.ngoại} > \lambda_{Ronghen} > \lambda_{gamma}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào