Đăng ký

Tập làm văn: Cách viết đơn xin cấp thẻ thư viện

Tập làm văn: Cách viết đơn xin cấp thẻ thư viện

Đề bài: Dựa theo mẫu đơn đã học em hăy viết đơn xin cấp thẻ đọc sách.

1.    Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

-    Đọc kĩ đề bài, nhớ lại bố cục chung của một lá đơn.

-    Xác định người nhận đơn là ai? (Cán bộ phụ trách thư viện)

-    Lí do viết đơn là gì? (xin được cấp thẻ đọc sách).

2.    Bài tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 - 12 - 2008

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Em tên là: Nguyễn Thanh Nga

Sinh ngày: 20 tháng 6 năm 2000

Học sinh lớp: 3 / 5 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Nơi ở: Số nhà 74/1/3 đường Tân Kì - Tân Quý, phường Tây Thanh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Em làm đơn này kính xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2009.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Học sinh ký tên

Nguyễn Thanh Nga

shoppe