Đăng ký

Cách viết đơn xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Cách viết đơn xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đề bài: Dựa theo máu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

1.    Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

-    Đọc kĩ đề bài, nhớ lại bố cục chung của một lá đơn.

-    Xác định người nhận đơn là ai? (Ban phụ trách Đội, Ban chỉ huy Liên đội)

-    Lí do viết đơn là gì? (xin được vào Đội).

2.    Bài tham khảo

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 - 1 - 2008

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi:

- Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ban chỉ huy Liên Đội.

Em tên là: Nguyễn Thanh Hoa

Sinh ngày 22 tháng 6 năm 2000

Học sinh lớp 3/4, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Sau khi học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.

Vậy, em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa:

-    Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

-    Tuân theo điều lệ Đội.

-    Giữ gìn danh dự Đội.

Học sinh ký tên

Nguyễn Thanh Hoa