Đăng ký

Hướng dẫn viết đơn xin phép nghỉ học chuẩn nhất

Hướng dẫn viết đơn xin phép nghỉ học chuẩn nhất

Đề bài: Em cùng ba mẹ về thăm ông bị bệnh nặng ở quê. Em hãy viết một lá đơn gửi thầy (hoặc cô giáo) để xin phép nghỉ học.

1. Gợi ý làm bài

  • Để làm được bài này, các em cần chú ý:
  • Đọc kĩ đề bài, nhớ lại bố cục chung của một lá đơn

- Phần đầu đơn gồm: Quốc hiệu và tiêu ngữ (Cộng hòa ....), địa điểm, thời gian viết đơn, tên lá đơn.

- Phần nội dung chính: Họ tên người viết đơn, ngày, tháng năm sinh của người viết đơn, địa chỉ, lí do viết đơn, nguyện vọng.

- Phần cuối đơn: Lời cảm ơn, chữ kí, họ và tên

  • Xác định người nhận đơn là ai (cô hay thầy giáo)
  • Lí do viết đơn là gì? (về quê thăm ông bị bệnh nặng).
  • Em hứa những gì với thầy (hoặc cô giáo)?
  • Em nói lời cảm ơn ra sao? .

2. Bài tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 - 10 - 2008

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3/2. Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

Em tên là: Nguyễn Hải Hà

Học sinh lớp: 3 / 2

Em làm đơn này, xin phép cô cho em nghỉ buổi học ngày mai (21 - 10 - 2008)

Lí do xin nghỉ học: về quê thăm ông vì ông bị bệnh nặng.

Em xin hứa sẽ chép bài, làm bài đầy đủ.

Em xin chân trọng cảm ơn!

Học sinh ký tên

Nguyễn Hải Hà

shoppe