Đăng ký

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm

184 từ Soạn bài

Đề bài: Loài cây em yêu

Mở bài

Giới thiệu về loại cây em yêu thích. Lý do em yêu thích

Thân bài

- Miêu tả về đặc điểm, hình dáng của cây em yêu thích:

     + Thân, cành, lá, rễ, hoa, quả

     + Vị trí cây mọc

     + Điều kiện sinh trưởng của cây

     + Khi cây còn nhỏ, khi cây lớn có đặc điểm

- Lựa chọn đặc điểm mà em yêu thích nhất ở cây và biểu cảm về đặc điểm đó

- Vai trò của cây đối với cuộc sống của con người

- Vai trò, tầm quan trọng của cây đối với bản thân em

Kết bài

Bày tỏ tình cảm với cây cối (yêu thích, chăm sóc, bảo vệ)

shoppe