Đăng ký

Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1,839 từ Soạn bài

Với bài học Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, Cunghocvui.com xin gửi đến các bạn phần Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em đầy đủ nhất ngay sau đây!

     Bố cục:

   Văn bản được chia thành 4 phần như sau:

Phần 1: Từ đầu....thêm những kinh nghiệm mới

Nội dung: Tác giả nếu vấn đề: Quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Phần 2: Tiếp theo.... phải đáp ứng

Nội dung: Tác giả cho thấy những khó khăn, thử thách trong nhiệm vụ cần phải thực hiện để đảm bảo quyền của trẻ em

Phần 3: Còn lại

Nội dung: Những cơ hội để thực hiện hành động

tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Xem thêm Phân tích Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Cảm nghĩ sau khi đọc bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Câu 1 (Trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1)

    Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 mục, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc, phát triển của trẻ em, văn bản được bố cục thành ba phần:

- Phần Sự thách thức: phân tích thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới (trẻ em trước hiểm hoạ chiến tranh và bạo lực, trẻ em trong thảm hoạ đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, ma tuý…)

- Phần Cơ hội: Chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy việc chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em;

- Phần Nhiệm vụ: Xác định những nhiệm vụ cần phải thực hiện của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Ba phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

Câu 2 (Trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1)

   Tác giả đã nêu cụ thể thực trạng cuộc sống của trẻ em trên Thế Giới cụ thể như sau:

- Trẻ em trên toàn Thế giới đang phải chịu đựng nhiều vấn đề nguy hiểm đến sự sống, đến tính mạng của các em. Đó là sự phân biệt chủng tộc, của các cuộc chiến tranh. Các em còn trở thành nạn nhân của bạo lực: bạo lực học đường, bạo lực gia đình.... 

- Những sự suy thoái của xã hội, sự đi xuống của nền kinh tế cùng với sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng là những điều kiện gây hại đến sự tồn tại và phát triển của trẻ em.

- Ngoài ra, nạn đói, nạn mù chữ còn khiến cho các em không được cung cấp dưỡng chất đầy đủ để phát triển, không có cơ hội để học tập

- Nhiều em còn bị suy dinh dưỡng, bệnh tật, vô gia cư

Câu 3 (Trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1)

   Những điều kiện thuận lợi trong xã hội ngày nay để cho các em có cơ hội để phát triển:

- Đa phần Thế giới đều được hòa bình, các em có thể không phải sống trong chiến tranh đói khổ, tàn ác

- Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng ý thức được về quyền lợi của trẻ em nên đã có công ước về quyền của trẻ em trên toàn Thế giới

- Sự hợp tác, giao lưu giữa các quốc gia góp phần thúc đẩy nền kinh tế, tạo điều kiện và cơ sở hạ tầng tốt nhất cho các em được học tập. Các nước còn bảo trợ, tài trợ cho nước khác những chiến dịch chữa bệnh cho trẻ em

Câu 4 (Trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1)

   Những nhiệm vụ cấp bách mà tác giả đã nêu ra đối với từng quốc gia và cộng đồng quốc tế là:

- Cần phải quan tâm và chăm sóc trẻ em nhiều hơn nữa, đặc biệt là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật

- Những trẻ em khuyết tật cần phải được những quyền lợi và sự chăm sóc đặc biệt

- Thực hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ, bảo đảm sự bình đẳng cho trẻ em, nhất là đối với các em bé gái

- Thực hiện xóa mù chữ ở tất cả các nước, mỗi trẻ em sinh ra đều có quyền được học tập

- Thắt chặt kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo cho các em được chăm sóc và nuôi dạy một cách tốt nhất

- Cần phải chú trọng phát triển kinh tế, đầu tư vào giáo dục để các em có môi trường tốt để học tập và phát triển

Ta có thể thấy, tác giả đã nêu ra tương đối khái quát và đầy đủ các nhiệm vụ theo trình tự lần lượt, rõ ràng, có sức thuyết phục đối với người đọc.

Câu 5 (Trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1)

  Nhận thức thông qua văn bản về quyền lợi và sự phát triển của trẻ em:

- Đây là nhiệm vụ của cả Thế giới, của tất cả các quốc gia, của cộng đồng chứ không phải riêng ai

- Là nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện

- Trẻ em chính là đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ. Do đó cần phải thực hiện những nhiệm vụ trên đây để giúp cho các em có điều kiện được sống, được học tập và phát triển một cách tốt nhất.

Thông qua phần soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, Cunghocvui hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn học tốt!

 

shoppe