Đăng ký

Cảm nhận của em về bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

717 từ

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là văn bản trích phần đầu Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Oóc ngày 30 - 9 - 1990. Tuyên bố gồm ba phần: Nhiệm vụ, Cam kết và Những bước tiếp theo. Hãy Cunghocvui.com tìm hiểu tác phẩm sau qua bài viết dưới đây

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1.    Sự thách thức đối với công cuộc bảo vệ sự sống còn và phát triển của trẻ em
-    Trẻ em trở thành nạn nhân của hiểm hoạ chiến tranh về bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài;
-    Trẻ em là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp;
-    Tình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, ma tuý.

Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

2.    Cơ hội của công cuộc bảo vệ sự sống còn và phát triển của trẻ em
-    Mối liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quốc gia: công về quyền trẻ em;
-    Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế mở ra những khả năng giải quyết những vấn đề về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, giải trừ quân bị, tâng cường phúc lợi trẻ em.

3.    Nhiệm vụ của công cuộc bảo vệ sự sống còn và phát triển của trẻ em
Nhiệm vụ được đặt ra cụ thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triền của trẻ em Mối một mục tương ứng với một phương diện cản quan tâm: từ việc chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, giảm tỉ lệ tử vong, quan tâm đến trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bình đẳng trai - gái, xoá mù chữ, quan tâm đến sức khoẻ sinh sản của phụ nữ, kế hoạch sinh nở đến việc chú ý tạo môi trường văn hoá xã hội lành mạnh, phát triển kinh tế...
Nhiệm vụ trên đây đồng thời cũng đòi hỏi sự quan tâm của từng gia đình, từng cá nhân trong mỗi cộng đồng.

 

Mong rằng bài viết trên của Cunghocvui.com sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích!

shoppe