Đăng ký

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự - Soạn văn lớp 8

985 từ Soạn bài

I . Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ?

1.  Trong cuộc sống hàng ngày, có những tác phẩm tự sự chúng ta chưa cố điều kiện đoc, nhưng lai muôn biết nội dung chính của nó. Những lúc ây, chúng ta có thể đọc qua bản tóm tắt tác phẩm.

2.  Từ gợi ý trên, theo em, mục đích của việc tóm tắt tác phẩm tự sự là dùng lời văn của mình giới thiệu một cách ngắn gọn nội dung chính của một tác phẩm nào đó giúp cho những người chưa dọc vẫn nắm được nội dung chính của tác phẩm đó.

Trong các câu a, b, c, d ở sách giáo khoa, câu b là đúng nhất: Ghi lại một cách trung thành, chính xác những nội dung chính của một tác phẩm nào đó để người chưa đọc nắm được tác phẩm ấy.

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự.

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi

a)  Nội dung đoạn văn trên nói về tác phẩm Sơn Tinh, Thủy Tinh. Dựa vào tển các nhân vật, những sự việc chính và những chi tiết tiêu biểu mà em nhận được ra điều dó.

b)  Đoạn văn trên so với tác phẩm ấy có khác về độ dài lời văn, số lương nhân vật, sư việc...

   Độ dài cùa văn bán. tóm tắt ngắn hơn nhiều so với tác phẩm đưọc tóm tắt. 

   Số lượng nhân vật và sự việc trong bản tóm tắt ít hơn trong tác phẩm vì bản tóm tắt chì lựa chọn các nhân vật chính và những việc quan trọng.

   Văn bản tóm tắt không phái trích nguyên văn từ tác phẩm SơnTinh, Thủy Tinh mà phải là lời cùa người viết tóm tắt.

c) Bản tóm tát chưa nêu được kết cuộc của tác phẩm. Có thể thêm vào: Thủy Tinh mệt mỏi không làm gì dược, đành rút quân về, tuy vậy hàng năm vẫn dâng nước lên báo thù Sơn Tinh.

  •  Tóm tắt tác phẩm tự sự là dùng lời văn cùa mình giới thiệu một cách ngắn gọn nội dung chính (bao gồm sự việc tiêu biếu và nhân vật quan trọng) của một tác phẩm nào đó. Bản tóm tắt cần phản ánh trung Ị thành nội dung của tác phẩm được tóm tắt.
  •  Cách tóm tắt một tác phẩm tự sự :

Các bước cần thực hiện:

• Đọc kĩ toàn bộ tác phẩm cần tóm tắt đề nắm chắc nội dung, nắm chắc ý chính đề thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc giai tầng xã hội cúa ngôn ngữ, tính cách nhân vật.

• Muốn tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngừ xã hội, cần tìm hiểu các từ ngữ toàn dân có nghĩa tương ứng để sử dụng khi cần thiết