Đăng ký

Soạn bài: Tinh thần thể dục (Siêu ngắn)

469 từ Soạn bài

Truyện ngắn "Tinh thần thể dục" là câu chuyện về việc bắt bớ người đi xem thể thao ở xã Ngũ Vọng theo lệnh của quan tri huyện. Đi xem đá bóng nhưng cuộc vận động diễn ra không khác gì bắt bở phu phen, đày ải người dân.

– Đoạn 1 (từ đầu đến… “Nay sức, Lê Thăng”): Lệnh của trên qua trát quan về làng.

– Đoạn 2 (tiếp đó đến… “Vâng”): Cuộc bắt bớ người dân đi xem bóng đá.

– Đoạn 3 (còn lại): Cảnh áp giải người đi xem bóng đá.

Câu 1 (trang 177 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

- Truyện được phân chia bố cục và dựng lên như những cảnh phim, giới thiệu nguyên do dẫn đến câu chuyện và sau đó là diễn biến câu chuyện.

- Sau tờ trát của quan tri huyện, truyện có hai cảnh, hai cảnh đó nối tiếp nhau về mặt trình tự, diễn biến.

- Hai cảnh đó là hệ quả mà tờ trát gây ra.

Câu 2 (trang 177 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

- Mâu thuẫn trào phúng cơ bản của truyện: mâu thuẫn giữa tinh thần vốn có của thể thao và thực tế diễn ra ở xã Ngũ Vọng.

- Mâu thuẫn trào phúng ở cảnh bắt bớ đi xem bóng đá: đi xem bóng đá là tự nguyện nhưng ở đây lại tính theo sổ đinh.

- Mâu thuẫn trào phúng ở cảnh áp giải người xem bóng đá: đi xem bóng đá là vui vẻ, giải trí nhưng lại như đàn áp, áp giải.

Câu 3 (trang 177 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Truyện phê phán tính chất bịp bợm của "phong trào thể dục thể thao" đương thời mà thực dân Pháp đã bày ra.

Truyện ngắn "Tinh thần thể dục" của Nguyễn Công Hoan đã vạch trần tính chất bịp bợm của "phong trào thể dục thể thao" đương thời mà thực dân Pháp cổ động rầm rộ để đánh lạc hướng thanh niên.

shoppe