Đăng ký

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh - Soạn văn lớp 8

739 từ Soạn bài

TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Ba văn bản trên, mỗi văn bản thuyết minh, trình bày điều gì?

-  Văn bản Cây dừa Bình Định thuyết minh, trình bày ích lợi của cây dừa Bình Định gắn bó với người dân Bình Định.

-  Văn bản Tại sao lá cây có màu xanh lục? thuyết minh, giải thích về tác dụng của chất diệp lục làm cho người ta thấy lá cây có màu xanh.

-  Văn bản Huế. giới thiệu trình bày Huế như là một trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của Việt Nam với những đặc điểm tiêu biểu riêng của Huế.

Em thường gặp các loại văn bản đó ở sách, báo có thể kể đến:

-   Nếp Rồng quê tôi của Võ Văn Trực.

-  Khoai lang của Vũ Bằng.

2. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh

Vì các văn bản này không trình bày sự việc, diễn biến nhân vật như tự sự, không trình bày chỉ tiết cụ thế cho người đọc cdm nhận dược sự vật, con người như miêu tả và củng không trình bày ý kiến, luận điểm như nghị luận.

• Các văn bản trên có chung đặc điểm là trình bày đặc điểm tiêu biểu của sự vật, hiện tượng.

Văn bản thuyết minh có nhiệm vụ cung cấp tri thức khách quan về sự vật, giúp con người có được hiểu biết về sự vật một cách dầy đủ, đúng đắn. Văn bản thuyết minh không thể hư cấu, tưởng tượng hay bịa đặt mà phải phù hợp thực tế và khách quan.

Tuy không đòi hỏi người viết phải bộc lộ cảm xúc cá nhân chủ quan của mình nhưng văn bản thuyết minh vẫn yêu cầu người viết có cảm xúc biết gây hứng thú cho người đọc.

I. LUYỆN TẬP

♦ Bài tập 1

Hai văn bản Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833-1835) và Con giun đất là văn bản thuyết minh. Văn bản cung cấp kiến thức lịch sử. Văn bản sau cung cấp kiến thức khoa học sinh vật.

♦ Bài tập 2

Văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 thuộc loại nhật dụng. Đây là một bài văn nghị luận đề xuất một hành động tích cực bảo vệ môi trường