Đăng ký

Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

534 từ Soạn bài

Câu 1: Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi (SGK, tr.99)

a. Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn, ông Lí đã đáp lại bằng một hành động mỉa mai. Bằng hành động mỉa mai đó, ông Lí đã kiên quyết khước từ lời van xin của bác Phô.

b. chọn phương án D.

Câu 2:

a. Câu hỏi đầu tiên của Từ không chỉ hỏi về thời gian mà quan trọng hơn là còn có hàm ý: cô nhắc chồng đã đến hạn nộp tiền nhà (và những khoản chi tiêu khác).

b. Câu nhắc khéo của Từ (lượt lờ thứ hai) của Từ thực chất có hàm ý là: nhắc khéo Hộ về việc đến hạn nộp tiền thuê nhà.

c. Cả hai lượt lời, Từ tránh việc nhắc đến vấn đề cơm áo gạo tiền:

- Từ hiểu rằng Hộ đã phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống.

- Vấn đề cơm áo gạo tiền là vấn đề tế nhị với Hộ.

- Từ nói vậy để tránh gây bực dọc, khó chịu cho chồng.

Câu 3:

– Lớp nghĩa tường minh của bài thơ là nói về sóng biển – sự vận động không ngừng nghỉ của những con sóng thực ngoài biển khơi.

– Hàm ý của bài thơ là những nỗi băn khoăn, suy tưởng về tình yêu của người phụ nữ trẻ.

– Hai lớp nghĩa này gắn chặt, hoà quyện, phối hợp với nhau trong suốt bài thơ.

- Dùng cách này thể hiện, tác phẩm văn học sẽ nổi bật đặc trưng tính hình tượng, hàm súc và giàu ý nghĩa,

Câu 4: Phương án D.

Câu 5: Các câu trả lời có hàm ý cho câu hỏi "Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?" là:

    Câu: Ai mà chẳng thích? => Tớ thích lắm.

    Câu: Hàng chất lượng cao đấy! => Hay lắm, tớ thích.

    Câu: Xưa cũ như Trái Đất rồi! => Không thích.

    Câu: Ví đem ... chi nhường cho ai? => Xuất sắc, thích.

Click vào Bài tiếp theo > để xem bài soạn đầy đủ