Đăng ký

Soạn bài Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực ( sgk trang 127 ) - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Tìm các từ

a. Các từ nói lên ý chí, nghị lực cùa con người : quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, vững chí, vững dạ, vững lòng...

b. Các từ nêu lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người : khó khăn, gian khổ, gian khó, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách, thách thức, chông gai ...

2. Đặt câu

- Với năng lực và sự quyết tâm tôi tin là bạn sẽ thành công.

- Gian khó mấy cũng không làm anh nản lòng.

3. Viết một đoạn văn ngắn

   Nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi từ một cậu bé mồ côi cha, nghèo khổ, nhờ giàu nghị lực và ý chí nên đã thành công lừng lẫy. Trải đủ mọi nghề, có lúc trắng tay, ông vẫn không chút nản lòng. Chỉ trong mười năm trì chí kiên tâm, ông đã trở thành “một bậc anh hùng kinh tế” như đánh giá của người đương thời.