Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ, từ ngữ về công việc, gia đình - Soạn tiếng việt lớp 2

        1. Kể tên những việc em làm ở nhà cha mẹ rồi ghi vào "Vở bài tập Tiếng việt/ tập đọc":

  - quét nhà, trông em, trông nhà, rửa chén đĩa, phụ giúp mẹ dọn bữa cơm, pha trà cho bố.                                                                                              

        2. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ai? Gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?

   a) Cây xòa cành ôm cậu bé.

   b) Em học thuộc đoạn thơ.

   c) Em làm ba bài tập toán.

    3.Dùng mũi tên nối từ ở 3 nhóm 1, 2, 3 để tạo thành những câu hợp nghĩa: 

   

 

      4. Đặt 2 câu, mỗi câu kế một việc em đã làm ở nhà.

    a) Hôm ấy là ngày chủ nhật, bố mẹ cùng bé Thào về quê thăm ông bà nội. Một mình em trông nhà. Công việc đầu tiên là em lấy chổi quét nhà. Quét từ trong ra ngoài rồi vun lại thành một đống ở gốc sân.

   b) Sáng nay, em đã làm một việc đỡ dần cho mẹ. Đó là việc ra vườn hái một rổ rau cho lợn ăn. 

shoppe