Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ ngày, tháng, năm - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Điền từ thích hợp vào bảng sau:

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

bộ đội

bảng

dừa

bác sĩ

phấn

heo

mía

thầy giáo

thước kẻ

đu đủ

kỹ sư

bút

chim

chuôi

công nhân

quyển sách

ngựa

ngô

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về: 

  a) Ngày, tháng, năm.

   b) Tuần, ngày trong tuần (thứ).

2-1. Gợi ý:

   Dựa vào mẫu đã cho, em suy nghĩ để đặt câu hỏi rồi tự trả lời các câu đặt ra theo các nội dung a, b cho trước.

2-2. Thực hành:

* Câu hỏi: Tháng này là tháng mấy?

- Trả lời: Tháng này là tháng hai.

Câu hỏi: Một năm có bao nhiêu tháng?

- Trả lời: Một năm có mười hai tháng. (...)

* Câu hỏi: Hôm qua là thứ mấy?

- Trả lời: Hôm qua là thứ hai.

Câu hỏi: Bạn thích nhất ngày nào trong tuần?

- Trả lời: Mình thích ngày thứ sáu trong tuần?

Câu hỏi: Lớp ta học tiết thể dục vào ngày thứ mấy?

- Trả lời: Lớp tá học thể dục vào ngày thứ hai và thứ tư.

   Câu 3: Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.

   “Trời mưa to Hòa quên mang áo mưa Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn vui vẻ ra về”.

   1. Gợi ý:

   Em đọc lại đoạn trên, suy nghĩ nên ngắt thành 4 câu như thế nào cho đứng? Để ngắt câu đúng, em nên nhớ: “Câu là một đơn vị lời nói mang một thông báo tương đốì hoàn chỉnh”. Vì vậy, khi đọc đoạn văn, cứ có được thông báo là em có thể chấm câu được. 

  Thực hành:

  " Trời mưa to./ Hòa quên mang áo mưa./Lan rủ đi chung áo mưa với mình./ Đôi bạn vui vẻ ra về".

shoppe