Đăng ký

Soạn bài: Luyện tập viết bản tin

486 từ Soạn bài

Câu 1 (trang 178 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

a, Về cấu trúc: bản tin có nhan đề, triển khai tư thông tin khái quát đến cụ thể chi tiết. Phần sau cụ thể hóa và lí giải cho phần trước.

b, Về dung lượng: độ dài bản tin trung bình, thông tin về kết quả và các sự kiện.

c, Với những đặc điểm nêu trên, bản tin này thuộc loại bản tin thường.

Câu 2 (trang 178 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

a, Nội dung chủ yếu của bản tin: dự án phát triển và đưa cây dược liệu Việt Nam ra thị trường thế giới và được lựa chọn vào danh sách 10 ứng cử viên cho giải thưởng “Môi trường và phát triển 2007”.

b, Cách thức để nhanh chóng nắm được nội dung thông tin của bản tin:

   - Căn cứ vào nhan đề của bản tin.

   - Căn cứ vào câu mang nội dung thông tin quan trọng nhất có liên quan đến sự kiện được nhắc đến trong nhan đề. Câu này thường đứng đầu bản tin.

Câu 3 (trang 179 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

   - Bản tin đã cho có điểm không hợp lí, đó là việc đưa thông tin về số lượng các trường đại học đăng kí dự thi vào vị trí như đã có ở trong bài là không hợp lí, vì trước và sau đó đều là những câu nói về thể thức của cuộc thi.

   - Cách sửa lại bằng cách đưa câu “Đến nay đã có 50 trường đại học trong cả nước đăng kí tham gia cuộc thi” xuống cuối của bản tin.

Câu 4 (trang 179 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Để viết được bản tin về một trong các tình huống đã cho cần:

   - Thu thập và lựa chọn tư liệu:

       + Thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện

       + Diễn biến, nội dung sự kiện

       + Kết quả sự kiện

   - Đặt tên cho bản tin, viết phần mở đầu, phần triển khai bản tin theo yêu cầu và mục đích của mỗi phần.

shoppe