Đăng ký

Soạn bài Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) - Ngắn gọn nhất

188 từ Soạn bài

Câu 1. Những nét đặc biệt về tính cách và số phận của nhân vật : đó là một người phải chịu nhiều nỗi khổ nhưng giàu nghị lực.

Câu 2. Hiệu quả cấu trúc tương phản:

=> Nổi bật cả hai đặc điểm trong cuộc đời ông: người bị hành khổ và người đạt đến đỉnh vinh quang.

Câu 3. Biện pháp so sánh ẩn dụ

=> Hình ảnh ẩn dụ, so sánh thuộc lĩnh vực tôn giáo. Mục đích muốn nâng lên thành hình ảnh vị thánh, một con người siêu phàm. 

Câu 4. Tác dụng khi gắn nhân vật với bối cảnh thời sự chính trị và văn chương.

Click vào Bài tiếp theo > để xem bài soạn đầy đủ