Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe- viết):Thương ông - Soạn tiếng việt lớp 2

   1.Viết vào chỗ trống trong bảng sau 3 chữ bắt dầu bằng chữ “c”, 3 chữ bắt đầu bằng chữ “k”.

Chữ bắt đầu bằng chữ C Chữ bắt đầu bằng chữ k
cò, ca,cô,cá,cơ,cuống,cường,canh... kiện,ké,kẹ,kê,kể,kiến....

   2 a.Điền vào chỗ trống l hoặc n

   - " Lên non mới biết non cao

      Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy"

      b.Ghi tên những chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã.

       dạy bảo- cơn bão, lặng lẽ- số lẻ

       mạnh mẽ- sứt mẻ, áo vải -vương vãi.

shoppe