Đăng ký

Công thức tính số bức xạ

Số bức xạ được tính theo công thức sau:  \(\dfrac{n(n-1)}{2}\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào