Đăng ký

Phần Vận dụng

Câu hỏi 1: Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. Với vị trí địa lí như vậy, các vương quốc ở Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng bên ngoài như thế nào trong quá trình ra đời và phát triển?

Trả lời:

Sơ lược về vị trí Đông Nam Á:

  • Nằm ở phía đông nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cầu nối giữa lục địa Á Âu và lục địa Úc.

  • Bao gồm hệ thống đảo, quần đảo bán đảo phong phú và phức tạp.

Đông Nam Á có vị trí quan trọng, nằm ở nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa lớn, đồng thời cũng nằm ở nhiều vị trí cảng biển mang tính chính trị quan trọng.

Câu hỏi 2: Viết một đoạn mô tả về quá trình ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII dựa vào những từ khóa sau, nhiệt đới, lúa nước, đồ sắt, Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á.

Trả lời:

Sau sự ra đời của nền văn minh Ấn Độ và Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á cũng dần được hình thành từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII. Các quốc gia này đã thành lập bộ máy nhà nước quy củ và cũng phát triển một nền văn minh lúa nước rực rỡ. Tận dụng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều, cùng vị trí nhiều biển, thuận lợi cho phát triển ngoại thương, hàng hải, các vương quốc cổ Đông Nam Á đã xây dựng và phát triển một nền tảng vững chắc cho việc hình thành các quốc gia độc lập cho sau này.

Câu hỏi 3: Ghép các vương quốc cổ ở Đông Nam Á với tên địa danh ra đời ở cột tương ứng trong bảng dưới đây:

Trả lời:

  • Phù Nam - Hạ lưu sông Mê Công

  • Chăm Pa - Miền trung Việt Nam

  • Đva-ra-va-ti - Mê Nam

  • Tha-tơn - Lưu vực sông I-ra-oa-đi

  • Kê-đa - Bán đảo Mã Lai

  • Ma-lay-u - In-đô-nê-xi-a

Câu hỏi 4: Sưu tầm tư liệu về sự hình thành và phát triển của một vương quốc ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X để giới thiệu cho các bạn.

Trả lời:

Em sẽ giới thiệu cho các bạn về sự hình thành và phát triển của vương quốc Chăm pa. Vương quốc Chăm pa được hình thành từ thế kỉ II đến thế kỉ X và có địa phận kéo dài từ Hoành Sơn đến Phan Rang (thuộc Việt Nam ngày nay). Vào thời Bắc thuộc, nhà Hán kéo đến xâm chiếm vùng đất ở phía nam dãy Hoành Sơn và chia làm 5 huyện để cai trị. Cuối thế kỉ II, nhân tình trạng hỗn loạn, nhân dân Tượng Lâm đã nổi dậy giành quyền khởi nghĩa. Khởi nghĩa thắng lợi, Khu Liên tự lập làm vua, đổi tên nước là Lâm Ấp, sau đỏ mở rộng lãnh thổ về phía bắc sông Gianh và phía nam sông Dinh, đổi tên nước là Chăm pa.