Đăng ký

Phần 1: Vị trí địa lí của Đông Nam Á

Câu hỏi : Dựa vào lược đồ hình 10.1, hãy xác định vị trí địa lí của Đông Nam Á

Trả lời:

Vị trí địa lí của Đông Nam Á:

  • Phía Đông Nam của châu Á, là cầu nối giữa Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, cũng là cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Ô-xtrây-li-a.

  • Đông Nam Á bao gồm hệ thống bán đảo, đảo và quần đảo vô cùng 

  • Đông Nam Á có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, chiến lược chính trị lớn.