Đăng ký

Phân tích truyện cười "Lợn cưới, áo mới"

289 từ

Phân tích truyện cười "Lợn cưới, áo mới"

Bài làm

Truyện này tiếng cười bật ra ở tình huống buồn cười. Hai anh hay khoe gặp nhau và cùng khoe. Có cứ chỉ nực cười. Anh này thì đến hỏi anh kia thì giơ ngay vạt áo, hảo".Một anh thì khoe, một anh lại khoe "cái áo mới".Anh nào cũng vừa hả hê vừa bực dọc! Hả hê vì có người để được dịp mà khoe! Bực dọc vì đợi suốt một ngày mới có dịp để khoe áo bực dọc vì "con lợn cưới"chạy đi đàng nào, chưa tìm ra!

Tiếng cười ở truyện "Lợn cưới, áo là tiếng cười châm biếm thói khoe khoang. Và đó cũng là bài học luân lí nhẹ nhàng mà sâu sắc: hay khoe khoang lố bịch, để lại tiếng cười cho thiên hạ!

shoppe