Đăng ký

Đóng vai người /làng xóm của anh có “áo mới” em hãy kể lại truyện ngụ ngôn “Lợn cưới, áo mới” và rút ra bài học cho mình.

608 từ

Đóng vai người /làng xóm của anh có “áo mới” em hãy kể lại truyện ngụ ngôn “Lợn cưới, áo mới” và rút ra bài học cho mình.

A. Hướng dẫn làm bài

- Đề bài yêu cầu kể lại truyện ngụ ngôn Lợn cưới, áo mới trong hoàn cảnh cụ thế mang tính tưởng tượng: em là một người hàng xóm của anh chàng có “áo mới” biết rõ thói khoe khoang của anh ta, được chứng kiên hoặc được nghe về chuyện lợn cưới áo mới của anh ta và kể lại những chuyện đó.

- Kể lại chuyện dựa vào truyện ngu ngôn Lợn cưới, áo mới.

- Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, nhân vật người kể chuyện là người hàng xóm anh có áo mới xưng tôi .

- Bài làm cần đủ những ý chính sau:

Mở bài:

- Người kể chuyện tự giới thiệu về mình và về anh hàng xóm “độc đáo” của mình.

- Giới thiệu về câu chuyện lợn cưới, áo mới được chứng kiến (hoặc được nghe kể lại).

Thân bài:

- Kể khái quát về tính hay khoe của người hàng xóm.

- Hoàn cảnh được chứng kiến / được nghe / được nghe kể lại về câu chuyện kì quặc giữa hai anh chàng kì quặc!

- Chuyện anh chàng “áo mới” mua được áo mới đứng ở cổng chờ từ sáng đến chiều mà không có ai đi qua để khoe áo.

- Chuyện anh chàng mất lợn hỏi anh chàng “áo mới” về con “lượn cưới” của mình.

-Câu trả lời độc đáo của anh chàng “áo mới”: Từ khi tôi mặc cái áo mới này, không có con lợn nào chạy qua cả”!

Kết bài:

Suy nghĩ, thái độ của người kể chuyện:

- Thấy nực cười.

- Khoe khoang là một thói xấu, dễ trở thành kệch cỡm, lố bịch.

shoppe