Đăng ký

Phân tích tác phẩm: "Bài hát nhà tranh bị gió thu phá nát”

823 từ

"Bài hát nhà tranh bị gió thu phá nát” của Đỗ Phủ chứa chan tình vêu thương con người. Qua nỗi bất hạnh riêng của nhà thơ chúng ta còn thấy bao cảnh đời khổ cực khác.

Hãy phân tích quan điểm trên từ trong cảnh cơ cực của mình mà tấm lòng nhân ái của tác giả bao trùm lên mọi con người.

A. Hướng dẫn làm bài:

Mở bài:

- Đề bài yêu cầu làm rõ ý kiến về bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá nát” của Đỗ Phủ: bài thơ chứa chan tình yêu thương con người (qua nỗi bất hạnh riêng của nhà thơ chúng ta còn thấy bao cảnh đời khổ cực khác; từ trong cảnh cơ cực của mình mà tấm lòng nhân ái của tác giả bao trùm lên mọi con người).

- Lấy dẩn chứng từ bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ.

- Bài làm cần đủ những ý chính sau:

+ Giới thiệu về Đổ Phủ - một nhà thơ hiện thực xuất sắc, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn của văn học Trung Quốc.

Thân bài:

+ Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: ra đời trong những năm tháng lưu lạc của tác giả; xuất phát từ hoàn cảnh có thật là nhà thơ được bạn bè dựng cho một ngôi nhà nhỏ sau đó ngôi nhà này bị gió bão làm hỏng.

+ Trong bài thơ, qua nỗi bất hạnh riêng của nhà thơ chúng ta còn thấy bao cảnh đời khổ cực khác:

- Nỗi bất hạnh riêng của nhà thơ: tuổi già, thời tiết khắc nghiệt, nghèo khó, bão tuyết cuốn mất mái tranh...

- Nỗi bất hạnh của nhà thơ cũng là nỗi bất hạnh chung của nhân dân lao động Trung Quốc đương thời.

+ Trong bài thơ, từ trong cảnh cơ cực của mình mà tấm lòng nhân ái của tác giả bao trùm lên mọi con người:

- Trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, con người than thở và mong ước những điều tốt đẹp cho mình.

- Nhà thơ mong ước hạnh phúc cho người khác (nhà rộng trăm gian che hết thiên hạ) cam chịu đau khổ cho riêng mình (riêng nhà ta dột nát...).

-> Tình thương người vượt lên trên nỗi thương mình.

+ Nghệ thuật bài thơ: kết hợp kể, tả và biếu cảm.

Kết bài:

+ Khái quát về giá trị nhân đạo của bài thơ.

+ Khẳng định chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc, cảm động ở con người Đỗ Phủ.

shoppe