Đăng ký

Ôn tập giữa học kì 1- tiết 7- soạn tiếng việt 5

A. Đọc thầm

       Mầm non- Võ Quang (SGK-98)

B. Dựa vào nội dung bài học, chọn câu trả lời đúng

Câu 1. Mầm non nép mình nằm im trong mùa nào?

a) Mùa xuân

b) Mùa hè

c) Mùa thu

d) Mùa đông

   Chọn ý (d) Mùa đông

Câu 2. Trong bài thơ, mầm non được nhân hóa bằng cách nào?

a) Dùng những động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non

b) Dùng những tính từ chỉ đặc điểm của người để miêu tả mầm non

c) Dùng những đại từ chỉ người để chỉ mầm non

   Chọn ý (a) Dùng những động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non

Câu 3. Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân về?

a) Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân

b) Nhờ sự im ắng của mọi vật trong mùa xuân

c) Nhờ màu sắc tươi tắn của cỏ cây, hoa lá trong mùa xuân.

   Chọn ý (a) Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân

Câu 4. Em hiểu câu thơ Rừng cây trông thưa thớt nghĩa là như thế nào?

a) Rừng thưa thớt vì rất ít cây

b) Rừng thưa thớt vì cây không lá

c) Rừng thưa thớt vì toàn lá vàng

   Chọn ý (b) Rửng thưa thớt vì cây không lá

Câu 5. Ý chính của bài thơ là gì?

a) Miêu tả mầm non

b) Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân

c) Miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên

   Chọn ý (c) Miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên

Câu 6. Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc

a) Bé đang học ở trường mầm non

b) Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước

c) Trên cành cây có những mầm non mới nhú

   Chọn ý (c) Trên cành cây có những mầm non mới nhú

Câu 7. Hối hả có nghĩa là gì?

a) Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh

b) Mừng vui, phấn khởi vì được như ý

c) Vất vả vì dốc sức để làm cho thật nhanh

   Chọn ý (a) Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh

Câu 8. Từ thưa thớt thuộc loại từ nào?

a) Danh từ

b) Tính từ

c) Động từ

   Chọn ý (b) Tính từ

Câu 9. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy

a) Nho nhỏ, lim dim, mặt đất, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt

b) Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất,  lặng im, thưa thớt, róc rách

c) Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách

   Chọn ý (c) Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách

Câu 10. Từ nào đồng nghĩa với từ im ắng?

a) Lặng im

b) Nho nhỏ

c) Lim dim

   Chọn ý (a) Lặng im