Đăng ký

Ôn tập giữa học kì 1- tiết 6- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Thay những từ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng các từ đồng nghĩa cho chính xác hơn:

    Hoàng  chén nước bảo ông uống. Ông  đầu Hoàng và bảo: "Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?" Hoàng nói với ông: "Cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ông ạ!"

   Hoàng bưng chén nước mời ông uống. Ồng xoa đầu Hoàng và bảo: “Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?” Hoàng thưa vứi ông: “Cháu vừa làm xong bài tập rồi ông ạ!”

Câu 2. Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. Một miếng khi đói bằng một gói khi...

b. Đoàn kết là sống, chia rẽ là....

c. Thắng không kiêu, .... không nản

d.         Nói lời phải giữ lấy lời

      Đừng như con bướm ... rồi lại bay

 e         . Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

       Xấu người .... nết còn hơn đẹp người.

   a) no

   b) chết

   c) bại

   d) đậu

   e) đẹp

Câu 3. Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm: giá (giá tiền) - giá (giá để đồ vật)

   - Quyển sách này giá bao nhiêu hở chị?

   - Mai ơi! Con lấy hộ cái nón ở trên giá cho bố!

Câu 4. Đặt câu với mỗi nghĩa dưới đây của từ đánh:

    - Hôm qua mình ham chơi không học bài, bị mẹ đánh cho mấy roi.

   - Cậu tập đàn bao giờ mà đánh hay thế?

   - Cái bàn học của mình mới được đánh vẹc ni bóng loáng.