Đăng ký

Ôn tập giữa học kì 1- tiết 5- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Câu 2. Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân của tác giả Nguyễn Văn Xe. Phân vai trong nhóm để tập diễn một trong hai đoạn kịch

 

      Nhân vật

                                   Tính cách

- Cai

Tinh ranh, xảo quyệt.

-An

Hoạt bát, lanh lợi, chông minh.

- Dì Năm

Bình tĩnh, khôn khéo, nhanh trí ứng xử trong mọi tình huống, sự việc.

- Người cán bộ

Bình tĩnh, tự nhiên, tin tưởng  người dân.

- Lính

Hống hách, xấc xược, thích quát tháo, dọa nạt người dân.