Đăng ký

Ôn tập cuối học kì 1- tiết 7- soạn tiếng việt 5

A. Đọc thầm văn bản đã cho (SGK TV5, tập 1, trang 177).

B. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng:

Câu 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên?

a) Làng tôi

b) Những cánh buồm

c) Quê hương

   Đáp án đúng: b. Những cánh buồm.

Câu 2. Suốt bốn mùa, dòng sông có đặc điểm gì?

a) Nước sông đầy ắp

b) Những con lũ dâng đầy.

c) Dòng sông đỏ lựng phù sa.

   Đáp án đúng: a. Nước sông đầy ắp

Câu 3. Màu sắc của những cánh buồm được tác giả so sánh với gì?

a) Màu nắng của những ngày đẹp trời.

b) Màu áo của những người lao động vất vả trên cánh đồng.

c) Màu áo của những người thân trong gia đình.

   Đáp án đúng: c. Màu áo của những người thân trong gia đình.

Câu 4. Cách so sánh trên (nêu ở câu 3) có gì hay?

a) Miêu tả được chính xác màu sắc rực rỡ của những cánh buồm.

b) Cho thấy cánh buồm cũng vất vả như những người nông dân lao động.

c) Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm trên dòng sống quê hương.

   Đáp án đúng: c. Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm trên dòng sông quê hương.

Câu 5. Câu văn nào trong bài văn tả đúng một cánh buồm căng gió?

a) Những cánh buồm đi như rong chơi.

b) Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ.

c) Những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng.

   Đáp án đúng: b. Lá buồm căng phồng như ngực người không lồ.

Câu 6. Vì sao tác giả nói những cánh buồm chung thủy cùng con người?

a) Vì những cánh buồm đẩy thuyền lên ngược về xuôi, giúp đỡ con người.

b) Vì cánh buồm gắn bó với con người từ bao đời nay.

c) Vì những cánh buồm quanh năm, suốt tháng cần cù, chăm chỉ như con người.

   Đáp án đúng: b. Vì những cánh buồm gắn bó với con người từ bao đời nay.

Câu 7. Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ to lớn?

a) Một từ

b) Hai từ

c) Ba từ

   Đáp án đúng: b. Hai từ (Đó là các từ: khổng lồ, lớn)

Câu 8. Trong câu "Từ bờ tre làng tôi, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi.", có mấy cặp từ trái nghĩa?

a) Một cặp từ.

b) Hai cặp từ.

c) Ba cặp từ.

   Đáp án đúng: a. Một cặp từ. (Đó là các từ: lên-về, ngược - xuôi)

Câu 9. Từ trong ở cụm từ phấp phới trong gió và từ trong ở cụm từ nắng trời đẹp trong có quan hệ với nhau như thế nào?

a) Đó là một từ nhiều nghĩa.

b) Đó là hai từ đồng nghĩa.

c) Đó là hai từ đồng âm.

   Đáp án đúng: c. Đó là hai từ đồng âm.

Câu 10) Trong câu "Còn lá buồm thì cứ căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi.", có mấy quan hệ từ?

a) Một quan hệ từ.

b) Hai quan hệ từ.

c) Ba quan hệ từ.

   Đáp án đúng: c. Ba quan hệ từ. (Đó là các từ: còn, thì, như)