Đăng ký

Ôn tập cuối học kì 1- tiết 6- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. Đọc và trả lời câu hỏi:

    Chiều biên giới (Lò Ngân Sủn)

a) Tìm trong bài thơ một từ đồng nghĩa với từ biên cương.

b) Trong khổ thơ 1, các từ đầu và ngọn được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

c) Có những đại từ xưng hô nào được dùng trong bài thơ?

d) Viết một câu miêu tả hình ảnh mà câu thơ Lúa lượn bậc thang mây gợi ra cho

em.

a) Từ đồng nghĩa với từ “biên cương” có trong bài là từ “biên giới”

b) Trong khổ thơ 1: từ “dầu” và từ “ngọn” được dùng với nghĩa chuyển.

c)Những đại từ xưng hô được dửng trong bài thơ là: “em” và “ta”.

d) Câu văn miêu tả hình ảnh mà câu thơ “Lúa lượn bậc thang mây” gợi ra cho em, như sau:

   “Những thửa ruộng bậc thang chạy từ chân đồi lên đến sườn dôi được lợp bởi một màu xanh mướt thấp thoáng trong màn sương mỏng, trông mới đẹp làm sao!”